Platforma SOK

Solvena Management Systems

Platforma SOK

Platforma SOK (System Odpadów Komunalnych) składa się z dwóch modułów.

Pierwszy to Moduł Punktów Zbiórki – pozwala widzieć Firmie Wywozowej następujące informacje wynikające z deklaracji:

 • Adres nieruchomości
 • Typ nieruchomości
 • Rodzaj zbiórki
 • Pojemniki zadeklarowane i dostarczone (pojemność, ilość)
 • Częstotliwość odbioru w miesiącu
 • Ilość osób z deklaracji

System pozwala przypisać dostarczone pojemniki do nieruchomości.

Jednocześnie pracownicy Gminy na bieżąco mogą korygować ilość pojemników na podstawie aktualizacji deklaracji, składanych przez mieszkańców.Takie rozwiązanie ułatwia komunikację pomiędzy Urzędem a Firmą Wywozową, która widzi aktualny status zmian.

Istnieje możliwość stworzenia harmonogramu dla firm wywozowych w zależności od rodzaju zbieranych odpadów.

W przypadku jednego punktu zbiórki dla kilku adresów istnieje możliwość połączenia ich ze sobą.

Firma wywozowa rejestruje wywozy na podstawie gotowych punktów zbiórki. Istnieje możliwość pojedynczego rejestrowania, jak i zbiorczego.
Dane jakie są przekazywane do Urzędu dotyczą pojemników, ilości odpadów, rodzaju zbiórki, daty wywozu oraz uwag.
Firma również może rejestrować uwagi z tych nieruchomości, z których nie odebrała odpadów (np. mieszkaniec nie wystawił pojemników).

Platforma SOK to również drugi Moduł Sprawozdawczości.

Jest to usługa skierowana do Gmin i Urzędów Marszałkowskich umożliwiającą składanie obowiązkowych sprawozdań kwartalnych do Gmin przez podmioty odbierające odpady.
Na podstawie tych sprawozdań Gmina może w prosty sposób stworzyć sprawozdanie roczne do U. Marszałkowskiego.

W oparciu o Platformę SOK Firma Wywozowa może tworzyć sprawozdania do Gminy za pomocą udostępnionego profilu dla Firm Wywozowych poprzez przeglądarkę WWW.
Za pomocą Platformy SOK Firma Wywozowa może wydrukować i przesłać do Gminy sprawozdanie w formie papierowej.

System umożliwia również ręczne wprowadzanie danych ze sprawozdań Firm Wywozowych przez pracowników Urzędu.
Za pomocą systemu Użytkownicy mają możliwość analizy sprawozdań oraz monitorowania strumienia odpadów stałych pochodzących od mieszkańców w szczególności danych pochodzących ze sprawozdań kwartalnych:

 • w skali roku i kwartału z podziałem na podmioty
 • masy odebranych odpadów (z podziałem na poszczególne kody)
 • masy przekazanych odpadów (do odzysku, recycligu i ponownego użycia oraz przekazanych na składowiska)
 • mechanizm kontroli deklarowanych przez Firmę Wywozową poziomów odzysku zgodnie z algorytmami wynikającymi z Rozporządzeń
 • Możliwość akceptowania sprawozdań lub zwracania do Firmy Wywozowej celem dokonania korekty
 • pilnowanie terminów (przypomnienia)
 • wykaz właścicieli nieruchomości prowadzących zbiórkę niezgodnie z regulaminem Gminy.

Po konsultacjach ze specjalistami z zakresu sprawozdawczości stworzyliśmy w systemie formuły wyliczające osiągane poziomy ograniczeń BIO i recyclingu.

Na potrzeby ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wprowadziliśmy możliwość wprowadzenia przez Firmę Wywozową dodatkowego, niezbędnego parametru.

W ramach systemu będzie możliwość sporządzenia sprawozdania rocznego do U. Marszałkowskiego i WIOŚ w oparciu o sprawozdania kwartalne i parametry wynikające z Rozporządzenia.

 

 


Fatal error: Class 'wassup_checkComment' not found in /home/solvena/domains/solvena.pl/public_html/wp-content/plugins/wassup/wassup.php on line 2490