Doclogix – system zarządzania dokumentacją i coś więcej …

Solvena Management Systems

Doclogix – system zarządzania dokumentacją i coś więcej …

To zaskakujące jak dużo trudnych spraw w firmie można rozwiązać za pomocą odpowiedniego rozwiązania do zarządzania informacjami i procesami biznesowymi. Wielu managerów zwraca uwagę na fakt, że informacje są najcenniejszymi zasobami w ich firmie. W rzeczywistości tylko zarządzane informacje stanowią wartość. To jest właśnie to, co przede wszystkim zapewnia DocLogix – tworzy wartość z informacji dzięki skutecznym środkom do ich zarządzania.

DocLogix to kompletne rozwiązanie oprogramowania do zarządzania informacjami i procesami biznesowymi, najlepsze dla średnich i dużych firm. DocLogix zapewnia każdemu pracownikowi bezpieczne, możliwe do śledzenia i spersonalizowane środki do zarządzania informacjami istotnymi dla działalności firmy oraz procesami biznesowymi. Na obszernym poziomie organizacyjnym, DocLogix płynnie integruje wszelkie dokumenty, faksy, emaile, zadania, kontakty i procedury w spójną logikę biznesową.

Konkurencyjne zalety DocLogix to szeroki wybór rozwiązań do zarządzania informacjami i procesami, szybkość, łatwość wdrożenia i lokalny serwis wykonywany przez rozległą sieć partnerów rozwiązania DocLogix w krajach bałtyckich, Polsce i Danii.

DocLogix zbudowany jest na rozwiniętych technologiach Microsoft, zabezpieczającej inwestycji, zabezpieczonym, przewidywalnym systemie, efektywności i pomocy technicznej.


Fatal error: Class 'wassup_checkComment' not found in /home/solvena/domains/solvena.pl/public_html/wp-content/plugins/wassup/wassup.php on line 2490