DocLogix 2009 Green

Solvena Management Systems

DocLogix 2009 Green

Optymalizuj wydatki, oszczędzaj swój czas, chroń środowisko – najnowsza wersja DocLogix 2009 Green już dostępna!

Najnowsza wersja systemu DocLogix weszła na rynek pod nazwą DocLogix 2009 Green.

Dzięki wprowadzeniu systemu do zarządzania zadaniami i obiegiem dokumentów DocLogix 2009 Green, Państwa firma może znacznie zoptymalizować koszty działalności. Przeniesienie procesów pracy do środowiska elektronicznego gwarantuje oszczędność papieru, przestrzeni biurowej, kosztów komunikacji i innych.

Nowa wersja systemu pomaga też zaoszczędzić czas, dzięki wykonywaniu maksymalnej ilości operacji przy minimalnej ilości kliknięć myszy i bez otwierania nowych okien.

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi funkcjami nowej wersji oprogramowania DocLogix.

Interfejs „jednego przycisku”
Nowa funkcja „jednego przycisku” pomaga maksymalizować wydajność pracy użytkowników.
Integracja „jednego przycisku” sprawia, że użytkownicy widzą tylko te przyciski, które są aktualnie potrzebne do wykonywania zadań i prac. Pozostałe nieużywane lub rzadko używane elementy mogą być usunięte. Nowa funkcjonalność przyspiesza przebieg procesu pracy i sprawia, że system staje się bardziej przyjazny dla nowych użytkowników.

Szybkie wyszukiwanie związanej informacji
Przetwarzając informacje dotyczące dokumentu użytkownicy mogą szybko znaleźć i wybrać nowe elementy, np.: osobę lub kontrahenta. Stosując funkcję „wyszukiwanie w czasie drukowania” (search-as-you-type), system proponuje możliwe opcje wyboru, bez potrzeby otwierania dodatkowych okien i z minimalną liczbą kliknięć myszy. Teraz do wybrania potrzebnego kontaktu w formatce dokumentu wystarczy tylko jedno kliknięcie myszą!

Przeglądarka załączników
Każdego dnia pracownicy administracyjno-biurowi przeglądają wiele dokumentów.
Zastosowanie programu DocLogix ułatwia szybkie odnalezienie dokumentu wraz z załącznikami, a łatwość wykonania tego zadania jest bardzo ważna pod kątem oszczędności czasu pracy.
Użytkownicy nowej wersji programu mogą otworzyć dokument do podglądu bezpośrednio w systemie DocLogix bez konieczności uruchamiania aplikacji Microsoft Office (wcześniej operacja trwała do minuty, ponieważ za każdym razem załadowywana była odpowiednia aplikacja Microsoft Office)

Historia dokumentu „pod ręką”
Pracując z dokumentami ważna jest możliwość podglądu historii pracy nad dokumentem. Teraz historia dokumentu jest dostępna bezpośrednio w formatce dokumentu – komplet informacji jest dostępny „pod ręką”.

Powiadomienia e-mail
Nowa wersja oprogramowania DocLogix 2009 ma udoskonaloną integrację z pocztą elektroniczną. Teraz zmiany w DocLogix mogą być dostosowane tak, aby podawały konkretną i najważniejszą informację dla każdego zadania lub wydarzenia. Formatki dokumentów przesyłane w wiadomościach e-mail też mają optymizowany interfejs. Zastosowana funkcjonalność skutkuje wygodą użycia i oszczędnością czasu wykonania codziennych prac z dokumentami i zadaniami.

Wydajność
Wysoka wydajność jest ważnym czynnikiem zapewnienia efektywnego zarządzania dokumentami. Przy wysokich obładowaniach DocLogix 2009 Green pracuje ogólnie o 45% szybciej niż starsze wersje, w tym:
* Przegląd drzewa i list dokumentów działa 40% szybciej;
* Wykonanie operacji związanych z dokumentami trwa 50% szybciej;
* Funkcje związane z procesami i zadaniami działają 45% efektywniej.

Nowe Technologie

W nowej wersji DocLogix została zastosowana jedna z najnowszych technologii AJAX, która pozwala stworzyć bardziej dynamiczny i bogaty w funkcjonalność Web-interfejs z możliwościami zbliżonymi do pulpitowego środowiska.


Fatal error: Class 'wassup_checkComment' not found in /home/solvena/domains/solvena.pl/public_html/wp-content/plugins/wassup/wassup.php on line 2490