SMOK we Wrocławiu, czyli IT w służbie ekologii

Solvena Management Systems

SMOK we Wrocławiu, czyli IT w służbie ekologii

  • Czy wiesz, że Polska w ramach Unii Europejskiej zobowiązała się do stworzenia systemu kontroli gospodarki odpadami i przyjęła na siebie limity w zakresie utylizacji poszczególnych typów odpadów?
  • Czy Twoja gmina ma narzędzie aby sprostać tym wyzwaniom?

Solvena Management Systems wychodząc naprzeciw poszerzeniu zadań Miasta Wrocław w dziedzinie ochrony środowiska, jako pierwsza w Polsce przedstawiła i wdrożyła projekt elektronicznego wsparcia gminy w zarządzaniu gospodarką odpadami.

System Monitorowania Odpadami Komunalnymi (SMOK) to efektywne narzędzie do lepszego nadzoru, skuteczniejszej kontroli i monitoringu strumienia odpadów komunalnych. Zachowując pełną zgodność z wymogami polskiego prawa, system SMOK umożliwia z jednej strony elektroniczne składanie sprawozdań przez firmy wywozowe, z drugiej zaś generuje okresowe raporty wymagane przez Ministerstwo Środowiska i Samorząd Województwa. Uzupełniony o alerty dotyczące potencjalnych nieprawidłowości oraz raporty z przeprowadzanych kontroli, system SMOK stanowi kompletne rozwiązanie dające pełny obraz o stanie gospodarki odpadami w mieście.
Zakład Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM) we Wrocławiu jest podmiotem, który w imieniu Miasta Wrocławia odpowiada merytorycznie za kwestie gospodarowania odpadami.

Dzięki wdrożeniu systemu SMOK Miasto Wrocław jest dziś pierwszą jednostką samorządu terytorialnego posiadającą nowoczesne i skuteczne narzędzie do monitorowania strumienia odpadów komunalnych.

Dobra współpraca pomiędzy ZDiUM we Wrocławiu a Solveną zaowocowała udanym i szybkim wdrożeniem oraz przyczyniła się do realizacji postulatu: czyste środowisko to nasze wspólne dobro.


Fatal error: Class 'wassup_checkComment' not found in /home/solvena/domains/solvena.pl/public_html/wp-content/plugins/wassup/wassup.php on line 2490