Rewolucja w głowie managera

Solvena Management Systems

Rewolucja w głowie managera

Kluczem do sukcesu każdej firmy jest skuteczne zarządzanie jej działaniem. Skuteczne zarządzanie wymaga natomiast jasnego określenia celów i podporządkowania codziennego działania firmy jak najlepszej ich realizacji. Oczywiście możliwość realizacji celów każdej firmy weryfikuje otoczenie czyli rynek. Stawia to przed zarządem firmy konieczność stałej obserwacji zmieniającego się otoczenia rynkowego firmy i aktywnego reagowania na te zmiany. Im szybsza i trafniejsza reakcja – tym lepszy efekt i umocnienie pozycji firmy na rynku.

Reagowanie na zmiany to z kolei konieczność szybkiego podejmowania często śmiałych i ryzykownych decyzji. By maksymalizować liczbę trafnych decyzji, a jednocześnie minimalizować ryzyko, podejmujący je manager potrzebuje jak najbardziej aktualne informacje o własnej firmie i o jej otoczeniu, a także narzędzia ułatwiające agregację i analizowanie tych danych. Co równie istotne, manager musi mieć czas na przeanalizowanie danych i wypracowanie decyzji.

Narzędziami wspomagającymi procesy decyzyjne są dziś informatyczne systemy klasy Business Intelliegence (BI). Ich szybkie i elastyczne działanie daje dla managera nie tylko podstawę do decyzji ale i pozwalają poświęcić więcej czasu na myślenie przy podejmowaniu decyzji.
Śmiało można powiedzieć, że BI to tak naprawdę rewolucja w głowie managera – w sposobie myślenia i prowadzenia biznesu, a nie kolejny system informatyczny w firmie.

Obejrzyj film: „Rewolucja w głowie managera”

Do obejrzenia filmu niezbędna jest zainstalowana wtyczka Windows Media Player w przeglądarce internetowej. Dla przeglądarek Opera i Firefox wtyczka dostępna jest z tej lokalizacji Wtyczka Windows Media Player dla OPERA i FIREFOX

Dzięki BI manager może sam zadawać pytania i samodzielnie szukać na nie odpowiedzi, w prosty sposób sięgając do danych i wykonując analizy, i co najważniejsze wszystko to dostępne jest bez długich szkoleń, pomocy informatyków, księgowych.


BI to podniesienie jakości, i co ważniejsze, efektywności zarządzania i prowadzonego biznesu.


Fatal error: Class 'wassup_checkComment' not found in /home/solvena/domains/solvena.pl/public_html/wp-content/plugins/wassup/wassup.php on line 2490