Innowacyjny System Obsługi Kompostowni SOK we Wrocławiu

Solvena Management Systems

Innowacyjny System Obsługi Kompostowni SOK we Wrocławiu

 1. Czy wiesz, że zgodnie z wymogami Unii Europejskiej do 2014 roku musimy ograniczyć ilość śmieci trafiających na składowiska o 15 % oraz zmniejszyć ilość trafiających tam bioodpadów o 50 % w porównaniu do 1995 roku? 
 2. Czy Twoja gmina posiada lub planuje budowę kompostowni?
 3. Czy masz narzędzie aby sprawnie nią zarządzać?

W związku z rozwojem autorskiego rozwiązania informatycznego SMOK, wspomagającego kształtowanie i realizację polityki gospodarowania odpadami na terenie miasta i gminy, została zaprojektowana nowa funkcjonalność – System Obsługi Kompostowni SOK.

Podstawowym założeniem dla tej aplikacji było zapewnienie efektywnej obsługi wszystkich najważniejszych procesów związanych z funkcjonowaniem kompostowni.

Dzięki wnikliwej analizie wymagań i procesów nasi konsultanci wraz z kierownictwem wrocławskiego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta stworzyli modułowe intuicyjne rozwiązanie które w ramach swojej funkcjonalności oferuje m. in.:

 • Ewidencja firm dostarczających odpady zielone
 • Ewidencja umów na dostarczanie odpadów zielonych
 • Ewidencja faktur na dostarczanie odpadów
 • Ewidencja przyjęć odpadów wraz z kontrolą limitów wynikających z podpisanych umów
 • Pełna kontrola i wizualizacja procesu technologicznego (parametry pryzm, pomiary, alerty)
 • Magazyn wyrobów gotowych (ewidencja pryzm-kompost wraz z parametrami )
 • Ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych tj. kompostu (umowy sprzedaży, dokumenty wydań)
 • Ewidencja i kontrola kosztów związanych z funkcjonowaniem obiektu
 • Ewidencja i serwis wyposażenia

SOK System Obsługi Kompostowni to autonomiczny moduł Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych SMOK. Dedykowany jest do jednostek gminnych lub innych podmiotów zarządzających kompostownią.
SOK umożliwia objęcie wszystkich procesów w zakresie zarządzania w jednym spójnym systemie informatycznym co zapewnia pełną kontrolę, rzetelność i wiarygodność informacji niezbędnych do efektywnego zarządzania kompostownią.
 


Fatal error: Class 'wassup_checkComment' not found in /home/solvena/domains/solvena.pl/public_html/wp-content/plugins/wassup/wassup.php on line 2490