Innowacyjny System Obsługi Kompostowni SOK

Solvena Management Systems

Innowacyjny System Obsługi Kompostowni SOK

 1. Czy wiesz, że zgodnie z wymogami Unii Europejskiej do 2014 roku Polska, a pośrednio gminy mają obowiązek ograniczyć ilość śmieci trafiających na składowiska o 15 %. Dodatkowo należy zmniejszyć ilość trafiających tam bioodpadów o 50 % w porównaniu do 1995 roku?
 2. Czy Twoja gmina posiada lub planuje budowę kompostowni?
 3. Czy masz narzędzie aby sprawnie nią zarządzać?

W związku z rozwojem autorskiego rozwiązania informatycznego SMOK, wspomagającego  kształtowanie i realizację polityki gospodarowania odpadami na terenie miasta i gminy, została zaprojektowana nowa funkcjonalność – System Obsługi Kompostowni SOK. 

Podstawowym założeniem dla tej aplikacji jest zapewnienie efektywnej obsługi wszystkich najważniejszych procesów związanych z funkcjonowaniem kompostowni.

Konsultanci Solveny przy współpracy z Działem Utrzymania Czystości i Gospodarki Odpadami ZDiUM  we Wrocławiu dokonali analizy wymagań i stworzyli modułowe, intuicyjne rozwiązanie wspomagające następujące obszary:
 

 • Ewidencja firm dostarczających odpady zielone
 • Ewidencja umów na dostarczanie odpadów zielonych
 • Ewidencja faktur na dostarczanie odpadów
 • Ewidencja przyjęć odpadów wraz z kontrolą limitów wynikających z podpisanych umów
 • Pełna kontrola i wizualizacja procesu technologicznego (parametry pryzm, pomiary, alerty)
 • Magazyn wyrobów gotowych (ewidencja pryzm-kompost wraz z parametrami )
 • Ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych tj. kompostu (umowy sprzedaży, dokumenty wydań)
 • Ewidencja i kontrola kosztów związanych z funkcjonowaniem obiektu
 • Ewidencja i serwis wyposażenie

SOK – System Obsługi Kompostowni  to autonomiczny moduł Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych SMOK. Przygotowany z myślą o  jednostkach gminnych lub innych podmiotach  zarządzających kompostownią.

SOK umożliwia objęcie wszystkich procesów w zakresie zarządzania kompostownią  w jednym spójnym systemie informatycznym  co zapewnia pełną kontrolę,  rzetelność i wiarygodność informacji niezbędnych do efektywnego zarządzania.

System Obsługi Kompostowni – Strona główna

Widok strony głównej SOK
 

System Obsługi Kompostowni – Pomiary

Widok charakteryzujący pomiary SOK


Fatal error: Class 'wassup_checkComment' not found in /home/solvena/domains/solvena.pl/public_html/wp-content/plugins/wassup/wassup.php on line 2490