Konin przygotowany na wprowadzenie zmian ustawy „O utrzymaniu czystości i porządku w gminach”

Solvena Management Systems

Konin przygotowany na wprowadzenie zmian ustawy „O utrzymaniu czystości i porządku w gminach”

    Urząd Miejski w Koninie decydując się na System SMOK jest przygotowany na wprowadzenie zmian w ustawie „ O utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. System SMOK nie tylko ewidencjonuje umowy podpisane przez właścicieli nieruchomości z firmami wywozowymi ale również generuje raporty kwartalne, które firma wywozowa ma obowiązek sporządzić i przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Miasto Konin usprawniło współpracę z firmami wywozowymi, które mają dostęp do systemu przez internet.
     Dzięki systemowi SMOK Miasto Konin może generować automatyczne sprawozdania roczne, które będzie musiało przedkładać marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska po wejściu w życie „ustawy śmieciowej”.
     Zakupując system SMOK każda gmina i miasto uniknie kary pieniężnej za brak rocznych sprawozdań  z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego.

 


Fatal error: Class 'wassup_checkComment' not found in /home/solvena/domains/solvena.pl/public_html/wp-content/plugins/wassup/wassup.php on line 2490