Związek Międzygminny Selekt ze SMOKIEM

Solvena Management Systems

Związek Międzygminny Selekt ze SMOKIEM

     Związek Gmin Wielkopolskich „Selekt” odpowiedzialny za utrzymanie czystości i porządku w 17 gminach przygotowuje się na wejście w życie nowych rozwiązań tzw. ustawy śmieciowej  wraz z Systemem Monitorowania Odpadów Komunalnych SMOK. SMOK  wspomaga gminy wielkopolskie i podmioty odbierające odpady  w ich obowiązkach np. w ewidencjonowaniu ilości odpadów wytworzonych, zebranych, poddanych poszczególnym procesom oraz przekazywaniu ich do odpowiednich miejsc odzysku i unieszkodliwiania, ewidencjonowaniu zbiorników bezodpływowych czy przydomowych oczyszczalni ścieków. Po  wprowadzeniu  tych danych do systemu SMOK przez firmę wywozową, gmina posiada pełny i rzetelny obraz morfologii odpadów, a co najważniejsze poszczególna gmina należąca do związku ma wgląd do swoich danych, automatycznie generowanych sprawozdań i zestawień oraz kwartalnych i rocznych raportów.

       Dzięki wykorzystaniu zebranych danych w jednym systemie SMOK poszczególna gmina należąca do związku w prosty sposób będzie mogła  dokonać corocznych obowiązkowych analiz stanu gospodarki odpadami, które są nowością w znowelizowanej ustawie.  Dzięki systemowi SMOK związek międzygminny  może przeprowadzać skuteczne kontrole  w przestrzeganiu Planów Gospodarki Odpadami w Gminach czy Regionach objętych tym Planem.

     Wdrożenie systemu SMOK zostało zakończone sukcesem do połowy lipca w siedzibie związku międzygminnego. Wszystkie gminy należące do związku za pomocą Internetu łączą się z serwerem   i mają wgląd do bazy danych, która jest bezpośrednio uzupełniana przez firmy wywozowe. 
 


Fatal error: Class 'wassup_checkComment' not found in /home/solvena/domains/solvena.pl/public_html/wp-content/plugins/wassup/wassup.php on line 2490