Solvena objęła patronat nad cyklem szkoleń w zakresie gospodarki odpadami

Solvena Management Systems

Solvena objęła patronat nad cyklem szkoleń w zakresie gospodarki odpadami

18 sierpnia 2011 we Wrocławskim Hotelu EUROPEUM odbyło się szkolenie „Jak zaplanować, przygotować i przeprowadzić przetarg na odbieranie odpadów komunalnych. Nowe zasady gospodarki odpadami”, której organizatorem była Akademia „Wspólnoty”, natomiast patronat  nad szkoleniem objęła nasza firma Solvena Management Systems Sp. z o.o.  Uczestnikami szkolenia byli pracownicy samorządów zajmujących się skutecznym wdrażaniem znowelizowanej ustawy śmieciowej.

  Podczas szkolenia uczestnicy mieli możliwość dowiedzieć się:
•    O nowych zadaniach gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
•    Jak zorganizować odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•    Jak skonstruować umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•    Jakie są zasady kalkulowania i ustalania kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami

 Na szkoleniu został zaprezentowany również system do monitoringu, nadzoru i kontroli  gospodarki odpadami stałymi i nieczystościami ciekłymi  – System SMOK.
 

System Monitorowania Odpadów Komunalnych to narzędzie wspomagające realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.  System pozwala na skuteczną współpracę z firmami wywozowymi, które wprowadzają dane przez przeglądarkę internetową, natomiast poszczególne jednostki samorządu posiadają możliwość generowania automatycznych sprawozdań i raportów.
 


Fatal error: Class 'wassup_checkComment' not found in /home/solvena/domains/solvena.pl/public_html/wp-content/plugins/wassup/wassup.php on line 2490