SMOK w Lęborku

Solvena Management Systems

SMOK w Lęborku

Gmina Lębork jest kolejnym nabywcą systemu SMOK.

Wdrażane rozwiązanie będzie wykorzystywane do skuteczniejszej współpracy z firmami wywozowymi, które wprowadzają dane do systemu za pomocą Internetu.

W związku ze zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotychczas stosowane narzędzie w Gminie Lębork okazało się mało efektywne, dlatego zdecydowała się na wdrożenie nowego systemu SMOK, który swoją funkcjonalnością obejmuje nowe istotne zadania i obowiązki. System SMOK pozwoli na pełniejszą kontrolę, monitorowanie strumienia odpadów komunalnych, umożliwi automatyczne generowanie raportów i sprawozdań, zdecydowanie usprawniając pracę pracowników wydziału odpowiedzialnego za gospodarkę odpadów komunalnych. 
 


Fatal error: Class 'wassup_checkComment' not found in /home/solvena/domains/solvena.pl/public_html/wp-content/plugins/wassup/wassup.php on line 2490