SMOK w kolejnych 17 gminach z Wielkopolski

Solvena Management Systems

SMOK w kolejnych 17 gminach z Wielkopolski

  17 gmin z terenu Wielkopolski jako Porozumienie Międzygminne z siedzibą w Jarocinie z zakresu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi  wdrożyło system SMOK. Głównym celem tego wdrożenia jest przygotowanie Porozumienia Międzygminnego na wejście w życie od 1 stycznia 2012 roku znowelizowanej ustawy „O utrzymaniu czystości i porządku w gminie”.
   Decydując się na system do monitoringu, nadzoru i kontroli gospodarki stałymi odpadami komunalnymi  i nieczystościami ciekłymi gminy będą przygotowane nie tylko na wejście w życie tzw. Ustawy śmieciowej ale również na jak najszybsze wywiązywanie się z unijnych dyrektyw. Pomocne tutaj będą zestawienia i raporty dotyczące morfologii odpadów na podstawie kwartalnych i rocznych sprawozdań.
 


Fatal error: Class 'wassup_checkComment' not found in /home/solvena/domains/solvena.pl/public_html/wp-content/plugins/wassup/wassup.php on line 2490