System Informatyczny Gospodarki Odpadami SIGO

Solvena Management Systems

System Informatyczny Gospodarki Odpadami SIGO

System Informatyczny Gospodarki Odpadami  (SIGO) to nowatorski i unikalny produkt przeznaczony dla firm zajmujących się kompleksowym zagospodarowaniem odpadów tj. prowadzących m.in. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych. 

Dzięki unikalnej funkcjonalności systemu SIGO cały proces przyjęcia i zagospodarowania odpadów przez przedsiębiorstwo jest zautomatyzowany – począwszy od momentu zważenia odpadów, poprzez magazynowanie, składowanie oraz odzysk i wytwarzanie.

System SIGO nie tylko wspomaga w prowadzeniu wymaganej ewidencji odpadów ale przede wszystkim wyręcza użytkowników w wykonywaniu tych żmudnych i czasochłonnych czynności wynikających  z obowiązujących przepisów prawa . Ponadto jest to kompleksowe narzędzie , którego głównym celem i zadaniem jest wspomaganie w efektywnym zarządzaniu gospodarką odpadami stanowiącą meritum prowadzonej działalności . 

SIGO realizuje m.in:

 • Pełną automatyzację procesów obsługi gospodarki odpadami obejmującą m.in. odbiór odpadów, segregację, odzysk oraz składowanie odpadów nie nadających się do ponownego wykorzystania
 • Obsługę punktów przyjęcia oraz ważenia odpadów – automatycznie monitorowanie i kierowanie strumienia odpadów do właściwej lokalizacji wynikającej z wydanej decyzji
 • Ewidencję i obsługę Macierzy Decyzji , które determinują reguły postępowania
  z poszczególnymi odpadami i mają bezpośrednie przełożenie na automatyzację wszystkich procesów
 • Obsługę kartotek kontrahentów oraz wielu cenników a także zawartych umów.
 • Automatyczne generowanie naliczeń z tytułu realizowanych usług i eksport listy do systemów Finansowo – Księgowych
 • Obsługę Magazynów według metody FIFO w Instalacji, a także Składowisk i wszystkich procesów logistycznych z tym związanych 
 • Automatyczne generowanie i uzupełnianie wymaganych dokumentów w tym PZ,MM, WZ,KPO,KEO .
 • Dla odpadów komunalnych generowanie oddzielnych kart KEO dla każdej Gminy
 • Obsługę zużytego sprzętu elektronicznego
 • Obsługę automatycznego naliczania opłat z tytułu Składowania odpadów oraz uwalniania gazów do atmosfery.

Fatal error: Class 'wassup_checkComment' not found in /home/solvena/domains/solvena.pl/public_html/wp-content/plugins/wassup/wassup.php on line 2490