Śniadanie prasowe w Dolnośloąskiej Izbie Gospodarczej

Solvena Management Systems

Śniadanie prasowe w Dolnośloąskiej Izbie Gospodarczej

19 listopada 2012 Dolnośląska Izba Gospodarcza zaprosiła prezesa firmy Solvena Management Systems, pana Jacka Banela na V Śniadanie Prasowe. Tematyką spotkania była nowa ustawa „śmieciowa” oraz związane z nią problemy organizacyjne.


Nasz informatyczny System Monitorowania Odpadów Komunalnych SMOK został wdrożony w ponad 70 gminach w całym kraju mówił Jacek Banel – Prezes Zarządu firmy Solvena. Umożliwia dostęp do pełnej wiedzy urzędnikom, właściwe zarządzanie – włącznie z naliczaniem opłat, weryfikowaniem deklaracji itd. oraz monitoring i kontrolę wszystkich działań związanych z zagospodarowaniem śmieci w gminach. Niestety wiele gmin czeka z wdrożeniem odpowiednich rozwiązań do ostatniej chwili. Czasu jednak już nie ma, bowiem zgodnie z nowelizacją ustawy tzw. „śmieciowej” już od 1 stycznia 2013 roku każda gmina ma uchwalić lokalny regulamin utrzymania czystości i porządku na swoim terenie.

Pod tekstem znajduje się również odnośnik do prezentacji Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych SMOK.

http://dig.wroc.pl/o-dig/aktualnosci/2012/11/21/rewolucja-w-smieciach/

 


Fatal error: Class 'wassup_checkComment' not found in /home/solvena/domains/solvena.pl/public_html/wp-content/plugins/wassup/wassup.php on line 2490