EKORADAR – Platforma do monitorowania gospodarki odpadami w Gminie

Solvena Management Systems

Platforma EKORADAR jest aplikacją komputerową dostępną dla pracowników Urzędów Gmin oraz Firm Wywozowych za pomocą przeglądarki internetowej.

EKORADAR umożliwia komunikację między Gminą a Firmami wywozowymi, obsługę większości kluczowych procesów w zakresie ewidencji i monitorowania stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie lub Związku Międzygminnym.

Platforma EKORADAR jest aplikacją komputerową dostępną dla pracowników Urzędów Gmin, Firm Wywozowych oraz Mieszkańców za pomocą przeglądarki internetowej.

Cele wdrożenia systemu:
– Zarządzanie Punktami Zbiórki i odbiorem odpadów
– Komunikacja między Urzędem, Firmami wywozowymi i mieszkańcami
– Efektywna kontrola
– Jedna platforma dla Urzędu, niezależność od aplikacji różnych Firmy wywozowych
– Obsługa reklamacji
– Monitorowanie osiągnięcia zakładanych poziomów ograniczeń (bio, selektywne etc)
– Minimalizowanie ryzyka kar umownych z tytułu niespełnienia zapisów umowy na odbiór odpadów

Aplikacja EKORADAR działa niezależnie od funkcjonującego w Gminie systemu informatycznego do naliczania i windykacji opłat.

W trakcie wdrożenia wymaga dokonania jednorazowego importu danych z systemu do ewidencji deklaracji lub innej bazy zawierającej informacje o punktach odbioru odpadów (Punkty Zbiórki) (dane teleadresowe, typ zbiórki, ilości deklarowanych osób na nieruchomości, pojemniki etc.). Kolejne zmiany nanoszone są ręcznie lub za pomocą importu z bazy źródłowej.

Więcej informacji na stronie www.ekoradar.pl
 


Fatal error: Class 'wassup_checkComment' not found in /home/solvena/domains/solvena.pl/public_html/wp-content/plugins/wassup/wassup.php on line 2490