Aplikacja zarządzająca

Moduły podstawowe

Aplikacja zarządzająca
– Tworzenie i ewidencje Punktów zbiórki z podziałem na sektor, osiedle, typ nieruchomości (jednorodzinne, wielorodzinne, domki letniskowe, szkoły etc.), typ segregacji (selektywna, nieposegregowane), status (aktywne/nieaktywne), ilość mieszkańców, etc.

– Rejestracja firm wywozowych i przypisanie do nich sektorów

– Tworzenie harmonogramu wywozów dla sektorów w zależności od frakcji czy typu nieruchomości,

– Tworzenie bieżącego harmonogramu wywozów (dzienna trasówka)

– Potwierdzanie zrealizowanych odbiorów przez firmę wywozową (ręcznie lub za pomocą interfejsu mobilnego) w zakresie daty, frakcji, pojemnika, ilości, współrzędnych GPS, dane pojazdu „śmieciarki”

– Możliwość wykorzystania Aplikacji Mobilnej EKORADAR lub pozyskiwania danych od firm wywozowych – Ewidencja tzw. Dzikich wysypisk czy Śmieci niczyich

– Przekazywanie Firmie wywozowej przez Urząd informacji w zakresie zmian w Punkcie zbiórki (np. korekt deklaracji dotyczących zmian rodzaju lub wielkości pojemnika (nieruchomości, posesji), typu zbiórki, reklamacji

– Wprowadzanie przez Firmę Wywozową informacji o podstawionych pojemnikach, przekazywanie uwag dotyczących odbiorów (np. brak segregacji lub pojemników, zły pies etc,)

– Widok dla mieszkańca dostępny na stronie Urzędu umożliwia podgląd stanu PZ tj, pojemników, typu segregacji, harmonogramu odbiorów (eksport do PDF), ostatnio dokonanych odbiorów, reklamacji

Obsługa procesu reklamacyjnego w szczególności –składanie przez mieszkańców reklamacji dzięki wtyczce umieszczonej na stronie Urzędu, ewidencja zgłoszeń i odpowiedzi wraz z nadawaniem statusów (złożone, w opracowaniu, załatwione itp.)

Powiadomienia email dla użytkowników o istotnych zmianach w PZ np. (reklamacje, zmiana pojemnika, nowy PZ etc.)

Weryfikowanie przez pracowników Gminy usług realizowanych przez Firmę Wywozową (bieżący monitoring oraz analizy Excel)

Wizualizacja na mapie cyfrowej aktualnie realizowanych odbiorów

Możliwość tworzenia i edytowania słowników dla sektorów, frakcji, pojemników, śmieciarek itp.

Raportowanie w oparciu o rozbudowany system filtrów w zakresie:

– kontroli zgodności rzeczywistego stanu przekazywanych przez mieszkańców odpadów z deklaracją,
– zrealizowanych odbiorów,
– ilości reklamacji,
– eksportowanie danych z widoków do Excel,

– Typowanie i dokonywanie kontroli Punktów Zbiórki przez Urząd wraz z dodawaniem do systemu plików j.n. protokół kontroli, zdjęcia, „żółta kartka”