Profile dla użytkowników

Solvena Management Systems

Platforma EKORADAR zawiera profile dla:

Gminy lub Związku Międzygminnego zawiera informacje dotyczące Punktu Zbiórki, czyli dane z deklaracji oraz zrealizowane odbiory wraz z historią wprowadzanych zmian. W historii zmian widoczna jest data wprowadzenia zmiany, ilość osób zamieszkujących nieruchomość/wielkość, ilość pojemników i częstotliwość ich odbioru, datę wejścia zmian w życie. Ponadto dostęp do RDR i zarządzanie

Firmy Wywozowej umożliwia dostęp do informacje dotyczących Punktu Zbiórki jak:
adres nieruchomości, współrzędne na mapie, nazwę klienta, typ nieruchomości, rodzaj zbiórki a także zadeklarowane pojemniki
i częstotliwość odbioru. MPZ umożliwia prowadzenie bieżącego harmonogramu wywozów. Dostęp do generowania Sprawozdań

Mieszkańców – umożliwia dostęp www dla użytkowników/mieszkańców Gminy dp następujących informacji

– planowany harmonogramu odbioru odpadów
– historia dokonanych odbiorów (data, czas)
– informacja o pojemnikach
– informacja o planowanych ratach opłaty i dokonanych płatnościach

Strażników Miejskich zawiera informacje z przeprowadzonych kontroli na danej nieruchomości, wraz załączonymi zdjęciami i pełną dokumentacją.


Fatal error: Class 'wassup_checkComment' not found in /home/solvena/domains/solvena.pl/public_html/wp-content/plugins/wassup/wassup.php on line 2490