Metodologia wdrożeniowa

Solvena Management Systems

Proces wdrożenia systemu BIXBIT


Czego Państwo oczekujecie po zakupie nowego systemu informatycznego?

Badania wykazały, że dla 70% osób kierujących przedsiębiorstwami najważniejszym jest zwrot z inwestycji poprzez wzrost efektywności organizacji!
Jednak niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że sukces wdrożenia systemu informatycznego jedynie w 50% zależy od funkcjonalności czy zakresu zastosowania oprogramowania…

… pozostałe 50% zależy od usługi wdrożenia!

W przypadku zakupu nowego systemu, oprócz funkcjonalności i opłaty licencyjnej warto wziąć pod uwagę także następujące czynniki:

– Łatwość personalizacji
– Zapewnienie oczekiwanych zwrotów
– Koszty wdrożenia
– Zasoby niezbędne do przeprowadzenia wdrożenia
– Czas trwania wdrożenia
– Zapewnienie systemu motywacyjnego dla użytkowników

Wszystkie te czynniki można kształtować poprzez odpowiednie modelowanie istniejących procesów, doradztwo w zakresie rozwoju, integrację z innymi systemami oraz szkolenie użytkowników.

Wdrożenie systemu BIXBIT metodą Zwinnego zarządzania projektami AGILE

Wdrożenie z zastosowaniem AGILE gwarantuje realizację wyzwań jakie napotykamy w trakcie realizacji projektu i rzutuje na jakość i profesjonalność dostarczonego rozwiązania BIXBIT. Dzięki zastosowaniu podejścia LEAN, Klienci mogą osiągnąć największą efektywność organizacyjną przy najmniejszym poziomie ryzyka.

Konsultanci BIXBIT dbają o minimalizację zagrożeń podczas wdrażania systemu:

– Elastyczny i oparty na zmianach
Pierwszym i najważniejszym zadaniem jest określenie podstawowych celów użytkowników. Sposoby do ich realizacji wybierane są elastycznie i każdorazowo dostosowywane do okoliczności.

– Dobrze się sprawdza w przypadku kilku, mniejszych projektów
Skomplikowana struktura organizacyjna Klienta oraz różnorodność obszarów zastosowania mogą wymagać podzielenia wdrożenia systemu na mniejsze projekty, co wpływa na łatwiejsze określenie celów i kontrolę realizacji poszczególnych etapów.

– Ścisła współpraca z klientem

Konsultanci nie obciążają jednorazowo użytkowników długotrwałą analizą procesów i szkoleniami. Badając etapami zidentyfikowane uprzednio obszary zastosowania, konsultanci modelują a następnie w ramach szkolenia przedstawiają poszczególne procesy. Wpływa to na niskie wykorzystywanie zasobów Klienta.

– Dzięki otrzymywaniu informacji zwrotnych na bieżąco uzyskuje się poprawę jakości produktu
Osiągnięcie celów określonych dla projektów częściowych i efektywność opracowanych rozwiązań są zapewnione dzięki krótkim przedziałom czasowym oraz stałym uzyskiwaniu informacji zwrotnych od kluczowych użytkowników.

– Ostateczne określenie wymagań następuje w trakcie realizacji projektu

Użytkownik stopniowo, w trakcie szkoleń, poznaje funkcje systemu BIXBIT oraz wartości dodane wynikające z jego wykorzystania. Dlatego też wymagania nie mogą zostać z góry precyzyjnie ustalone. Dodatkowo podczas realizacji projektu wielokrotnie zdarza się okazja, aby je zmienić i zatwierdzić.

– Doskonale nadaje się w szybko zmieniającym się otoczeniu
Wadą długotrwałych wdrożeń jest szybko zmieniające się otoczenie. Podział procesu wdrożenia na projekty częściowe i elastyczna adaptacja wymagań użytkowników zapewniają dopasowanie do aktualnych potrzeb firmy.

Po zakończeniu wdrożenia zapewniamy Państwu stałą opiekę serwisową. Zawsze jesteśmy otwarci na stałe dostosowywanie systemu do zmieniającego się biznesu naszych Klientów.


Więcej informacji na temat AGILE

BIXBIT broszura


Fatal error: Class 'wassup_checkComment' not found in /home/solvena/domains/solvena.pl/public_html/wp-content/plugins/wassup/wassup.php on line 2490