ENOVA

Solvena Management Systems

enova  to zintegrowany system nowej generacji do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Program może funkcjonować zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach handlowych, produkcyjnych, transportowych oraz usługowych różnych branż, a także w jednostkach budżetowych i instytucjach użyteczności publicznej. Dzięki odpowiedniej parametryzacji i indywidualnemu doborowi elementów, aplikacja spełni wymagania zarówno początkującego przedsiębiorcy jak i zarówno międzynarodowego koncernu.

System enova może rosnąć z klientem. Rozbudowa systemu nie wymaga przy tym reorganizacji firmy, wymiany baz, migracji danych zachowuje on ciągłość informacji i umożliwia dostęp do danych z każdego okresu funkcjonowania firmy. Wystarczy odpowiednio dopasować elementy systemu potrzebne w danej chwili. Istnieje też specjalistyczna wersja dla biur rachunkowych i kancelarii doradztwa podatkowego.

Sprawdź czy enova to aplikacja idealna dla Twojej firmy
Szukasz całościowego system albo chcesz uzupełnić system już funkcjonujący, szczególnie klasy ERP.
Działasz na polskim rynku lub potrzebujesz systemu świetnie zorientowanego w polskich realiach.
Potrzebujesz optymalnego rozwiązania, łatwego do zmodyfikowania, kiedy zmienią się przepisy lub potrzeby firmy.
Spodziewasz się, że interfejs systemu będzie łatwy, przyjazny i intuicyjny w obsłudze.
Oczekujesz, że system sam będzie podejmował proste decyzje i podsuwał rozwiązania trudnych problemów.
Cenisz możliwość bezpośredniego kontaktu z kompetentnym serwisem.
Szanujesz pieniądze przeznaczone na inwestycje dlatego wybierasz produkty najlepszej jakości w rozsądnej cenie.

Podstawowe moduły:

CRM
zarządzanie klientami – kampanie – projekty – zadania i zdarzenia – przypomnienia o zadaniach – definiowane rodzaje zdań i zdarzeń – korespondencja seryjna – współpraca z pocztą elektroniczną – kalendarz zadań

Handel
faktury VAT – paragony – rachunki – dokumenty UE – deklaracje intrastat – kartoteki kontrahentów – cennik w różnych walutach – możliwość odłożenia faktury do bufora – możliwość ręcznej modyfikacji cen w trakcie wystawiania faktury – definiowanie dowolnej ilości cen towarów oraz wzorów przeliczania cen – indywidualne ceny i upusty dla kontrahenta na dany towar – zestawienia sprzedaży (globalne, grupowe, szczegółowe) za dany okres według wybranych dokumentów, kontrahentów i towarów – prezentacja danych w zestawieniach według różnych kryteriów – współpraca z urządzeniami fiskalnymi – definiowalne obiegi dokumentów – magazyny – kompletacje i de kompletacje – definiowalne receptury produktów – zamówienia – oferty

Księga Podatkowa
zapisy księgowe – ewidencja VAT – deklaracje – rozrachunki z kontrahentami – przelewy w tym elektroniczne dokumenty – wewnętrzne raporty – zestawienia wg różnych kryteriów – analiza kosztów i przychodów firmy

Księga Handlowa
plan kont – dziennik – ewidencja dokumentów – ewidencja VAT – raporty kasowe – wyciągi bankowe – zestawienie sald i obrotów – zestawienia księgowe (bilans, rachunek wyników, przepływy pieniężne)- deklaracje rozrachunki z kontrahentami w tym rozrachunki walutowe – różnice kursowe – przelewy w tym elektroniczne – noty odsetkowe – ponaglenia zapłaty – kompensaty – potwierdzenia sald a – struktura wiekowa zobowiązań i należności – automatyzacja dekretów – raporty i zestawienia – wyszukiwanie zbiorczych informacji według wielu różnych kryteriów

Księga inwentarzowa
ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – ewidencja wyposażenia – dokumenty LT, OT – zmiana wartości, przeszacowanie – automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych – plan amortyzacji – obsługa miejsc powstawania kosztów – ewidencja miejsc użytkowania środków i osób odpowiedzialnych – terminarz remontów i ubezpieczeń – arkusze wspomagające spis z natury –kody kreskowe – współpraca z kolektorami danych – pełne raportowanie w ujęciu syntetycznym i analitycznym

Kadry i płace
ewidencja kadr – ewidencja płac – definiowane harmonogramy czasu pracy – nieobecności – definiowalne sposoby wynagradzania – rozliczanie wszystkich występujących składników płacowych (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, dzienne, godzinowe, prowizyjne, akordowe, zasiłki, nagrody premie, odprawy) – rozliczenia z pracownikami w tym walutowe – współpraca z rejestratorami czasu pracy (RCP) – deklaracje rozliczeniowe Urzędem Skarbowym miesięczne i roczne – rozliczenia i deklaracje ZUS – eksport do programu Płatnik – wzory umów o pracę – pełna dokumentacja związana z pracownikiem

Serwis
ewidencja urządzeń – planowanie przeglądów – zlecenia serwisowe – definiowane rodzaje urządzeń i zleceń – przypomnienia – współpraca z pocztą elektroniczną – grafik zleceń

Wypożyczalnia
ewidencja urządzeń – wypożyczenia – kalendarz urządzenia – definiowane rodzaje urządzeń i wypożyczeń
enova – jakość i wygoda użytkownika

Integracja z popularnymi aplikacjami
Obsługa e wyciągów (import wyciągów bankowych do modułu księgowego z systemów księgowości elektronicznej)
Integracja z innymi aplikacjami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwach (programy wspomagające zarządzanie produkcją lub ewidencjonujące czas pracy kierowców, programy zarządzające dokumentami i ich obiegiem w firmie oraz wiele innych aplikacji).

Wygodna obsługa
Program nowej generacji wykonany przy użyciu specjalistycznych narzędzi programistycznych Microsoft.NET, Microsoft Visual, Studio.NET Trójwarstwowa struktura umożliwiająca łatwą rozbudowę systemu i ułatwiająca wykorzystanie programu w rozwiązaniach internetowych.


Fatal error: Class 'wassup_checkComment' not found in /home/solvena/domains/solvena.pl/public_html/wp-content/plugins/wassup/wassup.php on line 2490