Moduły BIXBIT

Solvena Management Systems

BIXBIT moduły:

1. Obsługa dokumentów – Mniej poszukiwań, większa efektywność

• Dokumenty firmowe są bezpiecznie przechowywane w jednym miejscu: możliwość gromadzenia wszelkich dokumentów w jednym spójnym zbiorze – dokumenty, prezentacje, wideo, zdjęcia są zawsze dostępne w przejrzystej postaci oraz mogą być udostępniane i edytowane przez każdego uprawnionego użytkownika.
• Możliwe jest śledzenie całej historii dokumentu: system rejestruje wszystkie zdarzenia związane z dokumentem (opiniowanie, zatwierdzanie, wersje, szablony), które są dostępne w każdej chwili, w jednym miejscu, w ustrukturyzowany sposób. Dzięki kontroli wersji użytkownicy pracują zawsze z aktualnym dokumentem, mając możliwość porównania i wykorzystania dowolnej wersji historycznej.
• Szybkie wyszukiwanie, pewny wynik: przy pomocy indywidualnych etykiet (metadane) można wyszukiwać dokumenty według wybranych kryteriów, a dzięki wykorzystaniu Full Text Search, także w treści załączników.

Główne funkcje:
• Udostępnianie dokumentu
• Pełna kontrola wersji
• Zbiór dokumentów z możliwością wyszukiwania
• Łączenie dokumentów
• Śledzenie historii dokumentu

2. Workflow – efektywność dzięki automatyzacji

• Zautomatyzowane przepływy pracy: przy pomocy szablonów procesów, działalność firmy jest łatwa do regulowania i do zautomatyzowania. W ten sposób pracownicy szybciej i bardziej efektywnie mogą wykonywać swoje codzienne zadania przy mniejszym wsparciu administracyjnym.
• Optymalna przejrzystość: na każdym etapie procesu osoby biorące w nim udział, jak również gospodarz danego procesu, widzą aktualny stan jego zaawansowania oraz bieżące zadania uczestników.
• Graficzny workflow: przechowywane w systemie procesy mogą być tworzone i przeglądane za pomocą wykresu. Pozwala to na kontrolę następujących po sobie zadań i wykonawców, którym zostały przydzielone.

Główne funkcje:
• Automatyzacja przebiegu pracy z dokumentem
• Automatyzacja zadań pracowników – tworzenie workflows
• Graficzna wizualizacja procesu
• Bieżąca kontrola stanu

3. Praca w zespole – Nieograniczona współpraca. Bez e-maili.

• Każdy ma dostęp do informacji: poprzez udostępnianie komentarzy, pomysłów i plików, BIXBIT zapewnia wygodną współpracę online niezależnie od miejsca pobytu także dzięki wykorzystaniu urządzeń mobilnych. Żadna ważna informacja nie umknie naszej uwadze, możemy monitorować na bieżąco kto nad czym pracuje i jak przebiega dany projekt.
• Wszystko na jednej platformie: obsługa systemu nie wymaga intensywnych szkoleń. Obsługa dokumentów i przepływ informacji odbywa się na jednolitej, przejrzystej platformie
• Rozmowy w czasie rzeczywistym: rozmowy i konferencje mogą być na bieżąco organizowane przez każdego ze współpracowników bez konieczności przesyłania e-maili.
Główne funkcje:
• Inteligentny przepływ wiadomości
• Zarządzanie zadaniami/zespołem
• Dołączane do wątków dokumenty, zadania, procesy robocze
• Błyskawiczna dystrybucja wiadomości i komentarzy
• Komunikacja online, chat
• Włączanie do procesu nowych pracowników

4. Obsługa zadań – Zlecaj. Wykonuj. Kontroluj.

• Brak zaległych zadań: system zapewnia możliwość przyjmowania i podziału zadań, nie ma potrzeby zapamiętywania lub notowania zadań do wykonania.

• Każdy wie, co ma robić: nie ma potrzeby wyszukiwania zadań, zadanie samo znajdzie swojego właściciela. Stan wykonania przydzielanych i otrzymywanych zadań jest na bieżąco dostępny, nie ma potrzeby odpytywania współpracowników.

• Automatyczne alerty: nie musisz już martwić się, że o czymś zapomniałeś. Użytkownicy mogą sami ustawić zakres powiadomień, dzięki czemu możliwe jest ograniczenie liczby zbędnych wiadomości e-mail. Powiadomienia można dowolnie przypisać do zadań, aby w porę ostrzegły o zbliżających się terminach.

Główne funkcje:
• Podział i przyjmowanie zadań
• Obsługa zadań indywidualnych i zespołowych
• Przyporządkowanie do siebie dokumentów i zadań
• Automatyczne przypomnienia
• Przygotowywanie listy zadań


Fatal error: Class 'wassup_checkComment' not found in /home/solvena/domains/solvena.pl/public_html/wp-content/plugins/wassup/wassup.php on line 2490