„Systemy wczesnego ostrzegania w biznesie”

Brytyjsko Polska Izba Handlowa we współpracy z Solvena Management Systems i Solemis Group zaprasza na seminarium pt.„Systemy wczesnego ostrzegania w biznesie”, które odbędzie się dnia 3.listopada 2011 we Wrocławiu. Seminarium jest dedykowane dla Członków Zarządu, Managerów ze szczególnym uwzględnieniem obszaru finansów i controllingu.

SMOK w kolejnych 17 gminach z Wielkopolski

  17 gmin z terenu Wielkopolski jako Porozumienie Międzygminne z siedzibą w Jarocinie z zakresu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi  wdrożyło system SMOK. Głównym celem tego wdrożenia jest przygotowanie Porozumienia Międzygminnego na wejście w życie od 1 stycznia 2012 roku znowelizowanej ustawy „O utrzymaniu czystości i porządku w gminie”.    Decydując się na system do…
Przeczytaj więcej

SMOK w Lęborku

Gmina Lębork jest kolejnym nabywcą systemu SMOK.

Wdrażane rozwiązanie będzie wykorzystywane do skuteczniejszej współpracy z firmami wywozowymi, które wprowadzają dane do systemu za pomocą Internetu.

Solvena objęła patronat nad cyklem szkoleń w zakresie gospodarki odpadami

18 sierpnia 2011 we Wrocławskim Hotelu EUROPEUM odbyło się szkolenie „Jak zaplanować, przygotować i przeprowadzić przetarg na odbieranie odpadów komunalnych. Nowe zasady gospodarki odpadami”, której organizatorem była Akademia „Wspólnoty”, natomiast patronat medialny nad szkoleniem objęła nasza firma Solvena Management Systems Sp. z o.o. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy samorządów zajmujących się skutecznym wdrażaniem znowelizowanej ustawy śmieciowej.

Związek Międzygminny Selekt ze SMOKIEM

Związek Gmin Wielkopolskich „Selekt” odpowiedzialny za utrzymanie czystości i porządku w 17 gminach przygotowuje się na wejście w życie nowych rozwiązań tzw. ustawy śmieciowej wraz z Systemem Monitorowania Odpadów Komunalnych SMOK.


Fatal error: Class 'wassup_checkComment' not found in /home/solvena/domains/solvena.pl/public_html/wp-content/plugins/wassup/wassup.php on line 2490