Warsztaty BIORECYKLING dla gmin w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim

Solvena Management Systems

Warsztaty BIORECYKLING dla gmin w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim

26.11.2018 wraz innymi Partnerami Stowarzyszenia BIORECYKLING uczestniczyliśmy w warsztatach przeznaczonych dla pracowników gmin zajmujących się gospodarką odpadami. Choć spotkanie poświęcone było w szczególności zagadnieniom organizacji efektywnej zbiórki bioodpadów oraz ich zagospodarowaniem, to udało nam się także przedstawić rozwiązania informatyczne umożliwiające lepszą kontrolę nad gospodarowaniem odpadami. Rozmawialiśmy sposobach na uszczelnienie systemu pokazując potencjalne oszczędności związane z wdrożeniem rozwiązań jak Platforma EKORADAR. Wobec coraz wyższych wymagań w zakresie odzysku odpadów, rozbudowanej sprawozdawczości oraz konkurencyjnego rynku korzystanie z technologii informatycznych jest koniecznością dla każdej gminy czy firma odbierająca odpady.


Fatal error: Class 'wassup_checkComment' not found in /home/solvena/domains/solvena.pl/public_html/wp-content/plugins/wassup/wassup.php on line 2490